• ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ-ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್-2020

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ (ಸಿವಿಲ್, KSRP, Armed ಪೊಲೀಸ್-2020) ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೈಪಿಡಿ.

೧೫೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ್ಚು ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ.

ತಯಾರಿಸಿದವರು

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ

BSc(Agri), PGDBA (Fin), CAIIB


ನವೀನ್   

BSc(Agri), MBA (Marketing)

  Buy your copy for assured Success.

Price: Rs. 425/- (Including Speed post charges))

                                        Buy online at

www.ramyaedu.com   

                       or Google pay/Phonepe /or BHIM to 9819952288 

and send your address by SMS/Whats app to

9819952288Get the demo book by clicking here

https://drive.google.com/file/d/1tQfpsZ-PzTkk2_nuo2Z7tdGlIBz2p2rn/view?usp=sharing
Write a review

Please login or register to review

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ-ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್-2020

  • Product Code: OT7
  • Availability: In Stock
  • ₹425.00

  • Ex Tax: ₹425.00